Znak Politechniki Warszawskiej

Studenci zaprojektują Mieszkanie Plus - ruszył konkurs architektoniczny

Gmach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Gmach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, fot. BPI

W ramach programu Mieszkanie Plus wystartował konkurs dla studentów polskich uczelni, zainaugurowany przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, BGK Nieruchomości S.A. i Fundację BGK - „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”. Łączna pula nagród i wyróżnień to aż 70 tys. złotych.

Konkurs jest szansą dla studentów na zaprezentowanie swoich umiejętności. Jego celem jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni technicznych, uniwersytetów i wyższych szkół artystycznych. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, przy czym w składzie zespołu nie mogą znajdować się więcej niż trzy osoby.

Prace zgłoszone do konkursu mają być rozwinięciem jednego z czterech wątków przewodnich, które dotyczą:

  • tworzenia modelowej urbanistyki,
  • poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej mieszkań,
  • rozwoju trwałych i dostępnych cenowo technologii,
  • wykorzystania nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji otoczenia.

Łączna pula nagród i wyróżnień w konkursie wynosi 70 tys. zł. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 14 grudnia 2017 r. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 20 grudnia 2017 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bgkn.pl/konkurs.

Politechnika Warszawska w marcu 2017 r. została partnerem programu Mieszkanie Plus. Więcej o szczegółach współpracy, której celem jest m.in. wypracowanie nowych metod i narzędzi w obszarze budownictwa mieszkaniowego można przeczytać na stronie PW.