Znak Politechniki Warszawskiej

Kwalifikacje do zawodów w programowaniu zespołowym

fot. pixabay

Przed pasjonatami programowania prawdziwa gratka: Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym i zawody Central Europe Regional Contest (CERP). Żeby stanąć w szranki z najlepszymi programistami z Polski i Europy najpierw trzeba przejść uczelniane kwalifikacje.

6 października 2017 roku przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodów Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPPZ) i zawodów regionalnych Central Europe Regional Contest (CERC).

Zachęcamy do sprawdzenia swojego potencjału programistycznego, swoich umiejętności w rozwiązywaniu problemów algorytmicznych i zdolności do pracy w zespole. Rejestracja do uczelnianych kwalifikacji prowadzona jest przez stronę internetową: http://galera.ii.pw.edu.pl/konkurs.

Podczas konkursu każdy uczestnik otrzyma ten sam zestaw 4-5 zadań do rozwiązania. Środowisko stanowi kompilator C/C++ wraz z biblioteką standardową oraz rutynowe narzędzia programistyczne. Ranking startujących będzie ustalany na podstawie liczby rozwiązanych zadań i łącznego czasu poświęconego na uzyskanie rozwiązań. Na konkurs można przynieść dowolne materiały pisane (papierowe), ale nie wolno korzystać z jakichkolwiek materiałów elektronicznych z wyjątkiem tego, co będzie dostępne w środowisku kompilatora.

Trójka najlepszych zawodników utworzy zespół reprezentujący Politechnikę Warszawską na zawodach krajowych i regionalnych.