Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs o nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w roku 2019

Dokumenty należy złożyć w terminie do 21 października 2019 r.

Politechnika Warszawska ogłasza XXI edycję Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA), promującego wybitne prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie, obronione w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019 w zakresie szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej.

Ogólne informacje o Konkursie

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jest ogłaszany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo – technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIATA (Centro Ricerche Fiat), spółkami grupy FCA (FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o.), które współfinansują nagrody oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej.

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles FCA wspiera młodych naukowców zainteresowanych tematyką motoryzacyjną, w tym nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i metodami badawczymi.

Prace do konkursu o Nagrodę FCA zgłaszają:

 • Dziekani Wydziałów Politechniki Warszawskiej

Kryteria oceny zgłoszonych wniosków:

 • poziom naukowy/techniczny pracy,
 • zgodność pracy z tematyką preferowaną przez fundatora  obszaru badawczego zaproponowaną przez FCA.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o Nagrodę,
 • egzemplarz pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej,
 • recenzje tych prac.

Do wniosku o Nagrodę należy dołączyć:

 • ocenę wnioskodawcy,
 • opinię opiekuna lub promotora,
 • akademickie curriculum vitae,
 • inne materiały (wg uznania wnioskodawcy)

Dokumenty należy złożyć w Zespole ds. Nauki PW (ul. Noakowskiego 18/20, pok. 405) w terminie do 21 października 2019 r.

Wersje elektroniczne:

 • wniosku o nagrodę,
 • pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej,
 • streszczenia w języku polskim i angielskim,

należy przesłać na adres: Agnieszka.Dymicka@pw.edu.pl

Kontakt telefoniczny: pod nr tel. 22 234 50 49.

Plakat