Opublikowano: 18.09.2023 09:40

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Pełni nadziei i energii wkraczamy w czas pracy i nauki. Nowy rok akademicki uroczyście rozpoczynamy 2 października 2023 roku o godz. 10.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy do bycia z nami na żywo albo za pośrednictwem transmisji online.

Zdjęcie uczestników inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Tak wyglądała inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Coś się kończy, coś się zaczyna. Na uczelniach tradycyjną granicą między tym, co było, a tym, co nadchodzi, jest inauguracja roku akademickiego. Ostatnie lata były naznaczone nieprzewidywalnymi wydarzeniami i związanymi z nimi wyzwaniami, także dla nas na Politechnice Warszawskiej. Dlatego z tym większą nadzieją spoglądamy na to nowo otwarcie. Wyznaczamy sobie kolejne cele i z ciekawością czekamy na kolejne zadania. Szczególnie ciepło spoglądamy na tych, którzy rozpoczynają swoją studencką i doktorancką drogę na naszej Uczelni. Będzie dobrze – zobaczycie!

Mamy nadzieję, że na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 nasza Duża Aula wypełni się studentami, doktorantami i pracownikami PW oraz zaproszonymi gośćmi. Wszystkich powita Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba, a następnie wygłosi pierwsze w nowym roku przemówienie. Jak zawsze podniosłym momentem będzie immatrykulacja, czyli przyjęcie nowych osób w poczet naszych studentów. Przedstawiciele wszystkich Wydziałów PW złożą ślubowanie i odbiorą listy gratulacyjne.

Potem zaplanowano wystąpienia Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz Przewodniczącego Rady Doktorantów.

Pierwszy wykład w nowym roku akademickim pt. „Kryzys klimatyczny: człowiek i natura w zwarciu” wygłosi prof. Szymon P. Malinowski.

Uroczystość będzie można oglądać online – wkrótce opublikujemy link do transmisji.

Program inauguracji:

  • hymn państwowy, 
  • powitanie uczestników uroczystości,
  • przemówienie Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby,
  • wystąpienia okolicznościowe,
  • immatrykulacja,
  • Gaude Mater Polonia,
  • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów PW,
  • wystąpienie Przewodniczącego Rady Doktorantów PW,
  • wykład inauguracyjny prof. Szymona P. Malinowskiego pt. „Kryzys klimatyczny: człowiek i natura w zwarciu”,
  • Gaudeamus igitur.

Po informacje o inauguracjach wydziałowych zapraszamy na wydziałowe strony www.

W przeddzień inauguracji – 1 października o godz. 20.30 – w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela w Warszawie zostanie odprawiona msza święta z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego na PW.